Top
Hotline 0947 551 559
Thi công sân vườn
Thiết kế sân vườn
Hotline
0947 551 559
Tư vấn kỹ thuật
0947 551 559
Bài viết > chính sách bảo trì, bảo dưỡng.

chính sách bảo trì, bảo dưỡng.

Công việc này được triển khai sau khi chủ đầu tư chấp thuận phương án và chi phí bảo dưỡng. Chúng tôi sẽ triển khai công việc bảo dưỡng cảnh quan theo kế hoạch và phương án đã gửi cho chủ đầu tư.


Triển khai nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị bảo hộ lao động và các vật tư cần thiết để đảm bảo thực hiện tốt các yêu câù công việc.


Hướng dẫn cho công nhân trực tiếp làm việc tại công trình các quy định khi làm việc của chủ đầu tư.


Nhân viên quản lý sẽ sắp xếp công việc cho công nhân và ghi chép lại các công việc hằng ngày.


Báo cáo tình hình chăm sóc và hiện trạng phát triển của cây và cỏ cho chủ đầu tư theo tuần, tháng, quý. Việc báo cáo này có kèm theo hình ảnh minh họa để chủ đầu tư dễ so sánh kết quả thực hiện)


Nghiệm thu khối lượng công việc và tình hình phát triển của cây và cỏ theo tháng.
© 2017 | khonggianxanhviet.vn All Rights Reserved
Thiết kế bởi :   9xozo ! Group - Trí Hướng Việt
Điện thoại liên hệ 0947 551 559